Regulamin

1. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni.

2. W razie konieczności powtórzenia prania, zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu wykonania usługi.

3. Nie gwarantujemy usunięcia przykrych zapachów: np. mocz.

4. Przy oddawaniu dywanu do prania, klient zobowiązany jest poinformować o wszelkich nietypowych zabrudzeniach.

5. Uwzględniamy reklamację klienta do 2 dni od momentu odbioru dywanu.